VPS UK 1

100,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 1GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS UK 1-A

120,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS UK 2

150,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
 • 2GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS UK 4

300,000 đ/tháng

 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

VPS UK 6

800,000 đ/tháng

 • 6 vCPU
 • 12GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 60GB SSD Enterprisre

VPS UK 7

900,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
 • 16GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 100GB SSD Enterprisre

VPS UK 8

2,000,000 đ/tháng

 • 14 vCPU
 • 32GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 200GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%