VPS ĐỨC-2

120,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS ĐỨC-4

200,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
 • 4GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS ĐỨC-6

300,000 đ/tháng

 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 40GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS ĐỨC-16

900,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
 • 16GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 120GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS ĐỨC-32

1,800,000 đ/tháng

 • 14 vCPU
 • 32GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 250GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS ĐỨC-64

3,600,000 đ/tháng

 • 20 vCPU
 • 64GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 500GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS ĐỨC-128

6,000,000 đ/tháng

 • 30 vCPU
 • 128GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 1TB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%