ĐỨC - 2

150,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

ĐỨC - 4

250,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
 • 4GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

ĐỨC - 6

Bắt đầu từ
350,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
 • 6GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

ĐỨC 16

Bắt đầu từ
1,000,000 đ/tháng

 • 6 vCPU
 • 16GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 100GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

ĐỨC - 32

Bắt đầu từ
2,000,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
 • 32GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 200GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%