VPS Singapore băng thông lên tới 1GBPS không giới hạn

VPS Singapore tại TRUMVPS Cloud sử dụng 100% ổ cứng NVMe

VPS SINGAPORE 4GB

 • 2 vCPU
 • 4GB RAM
 • 2TB băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

VPS SING 6GB

 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • 2TB băng thông
 • 40GB SSD Enterprisre

VPS SING 8GB

 • 4 vCPU
 • 8GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 50GB SSD Enterprisre

VPS SING 12GB

 • 6 vCPU
 • 12GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 80GB SSD Enterprisre

VPS SING 16GB

 • 8 vCPU
 • 16GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 120GB SSD Enterprisre

VPS SING 32GB

 • 14 vCPU
 • 32GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 250GB SSD Enterprisre

VPS SINGAPORE 64GB

 • 20 vCPU
 • 64GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 500GB SSD Enterprisre

VPS SING 128GB

 • 30 vCPU
 • 128GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 1TB SSD Enterprisre