Máy chủ riêng - Dedicated SERVERS

Dịch vụ SSD Cloud Server chất lượng cao, hạ tầng mạnh mẽ

máy chủ A1

40vCPU
160GB RAM
2TB SSD
Không giới hạn băng thông

MÁY CHỦ A2 - CẬN CAO CẤP

CẤU HÌNH CPU
80vCPU
128GB RAM
2TB SSD
Không giới hạn băng thông
HỢP ĐỒNG - TAX ĐẦY ĐỦ

MÁY CHỦ A3 - CAO CẤP DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

CẤU HÌNH CPU
104vCPU
360GB RAM
3.84TB SSD NVNE
Không giới hạn băng thông
HỢP ĐỒNG - TAX ĐẦY ĐỦ