Thuê VPS Bulgaria với phần cứng mạnh mẽ và băng thông lên đến 1Gbps, kích hoạt đơn giản.

Tìm hiểu ngay để có giá chỉ từ 60.000đ/tháng.

VPS Bulgaria 8 0 Đang có sẵn

 • 4 vCPU
 • 8GB RAM
 • 3Tb băng thông
 • 50GB SSD Enterprisre

VPS Bulgaria 12 0 Đang có sẵn

 • 6 vCPU
 • 12GB RAM
 • 10TB băng thông
 • 80GB SSD Enterprisre

VPS Bulgaria 16 0 Đang có sẵn

 • 8 vCPU
 • 16GB RAM
 • 10TB băng thông
 • 120GB SSD Enterprisre

VPS Bulgaria 32 0 Đang có sẵn

 • 14 vCPU
 • 32GB RAM
 • 10TB băng thông
 • 250GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%