VPS JAPAN- NHẬT BẢN

VPS JAPAN-4 0 Đang có sẵn

 • 2 vCPU
 • 4GB RAM
 • 2TB băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

VPS JAPAN-6 0 Đang có sẵn

 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • 2TB băng thông
 • 40GB SSD Enterprisre

VPS JAPAN-8 0 Đang có sẵn

 • 4 vCPU
 • 8GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 50GB SSD Enterprisre

VPS JAPAN-12 0 Đang có sẵn

 • 6 vCPU
 • 12GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 80GB SSD Enterprisre

VPS JAPAN-16 0 Đang có sẵn

 • 8 vCPU
 • 16GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 120GB SSD Enterprisre

VPS JAPAN-32 0 Đang có sẵn

 • 14 vCPU
 • 32GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 250GB SSD Enterprisre

VPS JAPAN-64

 • 20 vCPU
 • 64GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 500GB SSD Enterprisre

VPS JAPAN-128

 • 30 vCPU
 • 128GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 1TB SSD Enterprisre