COLOCATION NƯỚC NGOÀI

COLOCATION 1U

CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI - 1U và 300w power
cổng mạng 1gb
traffic 20tb/ tháng