VPS CHILE

VPS CHILE-4 0 Đang có sẵn

 • 2 vCPU
 • 4GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

VPS CHILE-6 0 Đang có sẵn

 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • 5TB băng thông
 • 40GB SSD Enterprisre

số lượng lớn ib giảm tới 10%

VPS CHILE-8 0 Đang có sẵn

 • 4 vCPU
 • 8GB RAM
 • 5TB băng thông
 • 50GB SSD Enterprisre

số lượng lớn ib giảm tới 10%

VPS CHILE-12 0 Đang có sẵn

 • 6 vCPU
 • 12GB RAM
 • 5TB băng thông
 • 80GB SSD Enterprisre

số lượng lớn ib giảm tới 10%

VPS CHILE-16 0 Đang có sẵn

 • 8 vCPU
 • 16GB RAM
 • 10TB băng thông
 • 120GB SSD Enterprisre

VPS CHILE-32 0 Đang có sẵn

 • 14 vCPU
 • 32GB RAM
 • 10TB băng thông
 • 250GB SSD Enterprisre

VPS CHILE-64 0 Đang có sẵn

 • 20 vCPU
 • 64GB RAM
 • 20TB băng thông
 • 500GB SSD Enterprisre

VPS CHILE-128 0 Đang có sẵn

 • 30 vCPU
 • 128GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 1TB SSD Enterprisre