VPS UK-6

280,000 đ/tháng

 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

VPS UK-12

700,000 đ/tháng

 • 6 vCPU
 • 12GB RAM
 • 5TB băng thông
 • 60GB SSD Enterprisre

TẶNG 1 VPS 1 RAM VIỆT NAM

VPS UK-32

1,800,000 đ/tháng

 • 14 vCPU
 • 32GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 200GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS UK-100

4,000,000 đ/tháng

 • 28 vCPU
 • 100GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 1000GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%