VPS INDO 2

150,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 1TB băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS INDO 4

300,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
 • 4GB RAM
 • 2TB băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

VPS INDO 8

500,000 đ/tháng

 • 3 vCPU
 • 8GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 40GB SSD Enterprisre

VPS INDO 12

800,000 đ/tháng

 • 4 vCPU
 • 12GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 70GB SSD Enterprisre

VPS 8-8

1,000,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
 • 8GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 50GB SSD Enterprisre

VPS INDO 16

1,000,000 đ/tháng

 • 6 vCPU
 • 16GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 100GB SSD Enterprisre

VPS INDO 32

2,000,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
 • 32GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 200GB SSD Enterprisre