VPS SSD1 : 1C -1GB -20GB

80,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 1GB RAM
 • 1TB băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS SSD2: 1C-2GB-20GB

110,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 1TB băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS SSD3: 2C-2G-20GB

140,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
 • 2GB RAM
 • 1TB băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS SSD3A: 2C-2G-40G

180,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
 • 2GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 40GB SSD Enterprisre

VPS SSD5: 3C-6G-40GB

280,000 đ/tháng

 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 40GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS SSD6A: 4C-4G-40GB

Bắt đầu từ
300,000 đ/tháng

 • 4 vCPU
 • 4GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 40GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS SSD7A: 6C-10GB-60GB

Bắt đầu từ
600,000 đ/tháng

 • 6 vCPU
 • 10GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 60GB SSD Enterprisre

số lượng lớn ib giảm tới 10%

VPS SSD7: 6C-12G-80GB

Bắt đầu từ
700,000 đ/tháng

 • 6 vCPU
 • 12GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 80GB SSD Enterprisre

số lượng lớn ib giảm tới 10%

VPS SSD9A: 8C-8G-80GB

Bắt đầu từ
800,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
 • 8GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 80GB SSD Enterprisre

số lượng lớn ib giảm tới 10%

VPS SSD9: 8C-16G-120GB

Bắt đầu từ
900,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
 • 16GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 200GB SSD Enterprisre

số lượng lớn ib giảm tới 10%

VPS VN7 : 16CPU - 32 GB RAM - 300GB SSD

Bắt đầu từ
1,800,000 đ/tháng

 • 16 vCPU
 • 32GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 300GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS SSD8: 20C-60G-500GB

Bắt đầu từ
2,900,000 đ/tháng

 • 20 vCPU
 • 60GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 500GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS VN10 : 40CPU -120GB RAM -1TB SSD

Bắt đầu từ
4,500,000 đ/tháng

 • 40 vCPU
 • 120GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 1TB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%