VPS VN-1

60,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 1GB RAM
 • 2TB băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS VN-2

120,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS VN3

140,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
 • 2GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS VN-6

300,000 đ/tháng

 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • 5TB băng thông
 • 40GB SSD Enterprisre

Mua số lượng lớn Giảm 10%

VPS VN-12

Bắt đầu từ
700,000 đ/tháng

 • 6 vCPU
 • 12GB RAM
 • 15TB băng thông
 • 80GB SSD Enterprisre

số lượng lớn ib giảm tới 10%

VPS VN-16

Bắt đầu từ
900,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
 • 16GB RAM
 • 20TB băng thông
 • 120GB SSD Enterprisre

số lượng lớn ib giảm tới 10%

VPS VN-32

Bắt đầu từ
1,800,000 đ/tháng

 • 14 vCPU
 • 32GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 250GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS VN-64

Bắt đầu từ
3,600,000 đ/tháng

 • 20 vCPU
 • 64GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 500GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS VN-128

Bắt đầu từ
6,000,000 đ/tháng

 • 30 vCPU
 • 128GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 1TB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%