VPS SSD VIỆT NAM CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ - CÓ BACKUP

Dịch vụ SSD Cloud Server chất lượng cao, hạ tầng mạnh mẽ

VPS VN-1

 • 1 vCPU
 • 1GB RAM
 • 2TB băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS VN-2

 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS VN3

 • 2 vCPU
 • 2GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS VN-4

 • 2 vCPU
 • 4GB RAM
 • 5TB băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

VPS VN-6

 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • 5TB băng thông
 • 40GB SSD Enterprisre

VPS VN-8

 • 4 vCPU
 • 8GB RAM
 • 10TB băng thông
 • 50GB SSD Enterprisre

số lượng lớn ib giảm tới 10%

VPS VN-12

 • 6 vCPU
 • 12GB RAM
 • 15TB băng thông
 • 80GB SSD Enterprisre

số lượng lớn ib giảm tới 10%

VPS VN-16

 • 8 vCPU
 • 16GB RAM
 • 20TB băng thông
 • 120GB SSD Enterprisre

số lượng lớn ib giảm tới 10%

VPS VN-32

 • 14 vCPU
 • 32GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 250GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS VN-64

 • 20 vCPU
 • 64GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 500GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS VN-128

 • 30 vCPU
 • 128GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 1TB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%