VPS SING 1

100,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 1GB RAM
 • 1TB băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS SING 2

120,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 1TB băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS SING 4

200,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
 • 4GB RAM
 • 2TB băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

VPS SING 8

Bắt đầu từ
400,000 đ/tháng

 • 3 vCPU
 • 8GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 40GB SSD Enterprisre

VPS SING 12

Bắt đầu từ
800,000 đ/tháng

 • 4 vCPU
 • 12GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 70GB SSD Enterprisre

VPS SING 16

Bắt đầu từ
1,000,000 đ/tháng

 • 4 vCPU
 • 16GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 100GB SSD Enterprisre

VPS SING 32

Bắt đầu từ
2,000,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
 • 32GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 200GB SSD Enterprisre

VPS SING 64

Bắt đầu từ
4,000,000 đ/tháng

 • 16 vCPU
 • 64GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 400GB SSD Enterprisre