VPS US1

Bắt đầu từ
100,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 1GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS US1-A

Bắt đầu từ
110,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS US2

Bắt đầu từ
140,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
 • 2GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS US4

Bắt đầu từ
280,000 đ/tháng

 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

VPS US5

Bắt đầu từ
360,000 đ/tháng

 • 4 vCPU
 • 8GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 40GB SSD Enterprisre

VPS US6

Bắt đầu từ
800,000 đ/tháng

 • 6 vCPU
 • 12GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 60GB SSD Enterprisre

TẶNG 1 VPS 1 RAM VIỆT NAM

VPS US7

Bắt đầu từ
900,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
 • 16GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 100GB SSD Enterprisre

VPS US8 : 14CPU - 32GB RAM

Bắt đầu từ
1,800,000 đ/tháng

 • 14 vCPU
 • 32GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 200GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS US10 : 28CPU -100 RAM -800GB SSD

Bắt đầu từ
4,000,000 đ/tháng

 • 28 vCPU
 • 120GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 1000GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%