máy chủ A1

4,000,000 đ/tháng

40vCPU
160GB RAM
2TB SSD
Không giới hạn băng thông
MIỄN PHÍ 10 IP
HỖ TRỢ CHIA NHIỀU VPS

MÁY CHỦ A2 - CẬN CAO CẤP

9,000,000 đ/tháng

CẤU HÌNH DELL R630 - 2 CPU 2696V4
88vCPU
256GB RAM
2TB SSD
Không giới hạn băng thông
MIỄN PHÍ 10 IP
HỖ TRỢ CHIA NHIỀU VPS

MÁY CHỦ A3 - CAO CẤP DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

42,000,000 đ/3 tháng

CẤU HÌNH DELL R640 - 2 CPU GOLD 6138
80vCPU
128GB RAM
2TB SSD
Không giới hạn băng thông
MIỄN PHÍ 10 IP
HỖ TRỢ CHIA NHIỀU VPS
HỢP ĐỒNG - TAX ĐẦY ĐỦ