máy chủ A1

3,500,000 đ/tháng

40vCPU
160GB RAM
2TB SSD
Không giới hạn băng thông
MIỄN PHÍ 10 IP
HỖ TRỢ CHIA NHIỀU VPS

MÁY CHỦ A2 - CẬN CAO CẤP

6,000,000 đ/tháng

CẤU HÌNH DELL R630 - 2 CPU 2696V4
88vCPU
256GB RAM
2TB SSD
Không giới hạn băng thông
MIỄN PHÍ 10 IP
HỖ TRỢ CHIA NHIỀU VPS

MÁY CHỦ A3 - CAO CẤP DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

8,000,000 đ/tháng

CẤU HÌNH CPU GOLD
80vCPU
256GB RAM
2TB SSD
Không giới hạn băng thông
MIỄN PHÍ 10 IP
HỖ TRỢ CHIA NHIỀU VPS
HỢP ĐỒNG - TAX ĐẦY ĐỦ