VPS HK-2

120,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
 • 2GB RAM
 • 1TB băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS HK-4

200,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
 • 4GB RAM
 • 2TB băng thông
 • 30GB SSD Enterprisre

VPS HK-6

300,000 đ/tháng

 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • 1TB băng thông
 • 40GB SSD Enterprisre

VPS HK-8

400,000 đ/tháng

 • 4 vCPU
 • 8GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 50GB SSD Enterprisre

VPS HK-12

700,000 đ/tháng

 • 6 vCPU
 • 12GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 80GB SSD Enterprisre

VPS HK-16

900,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
 • 16GB RAM
 • 3TB băng thông
 • 120GB SSD Enterprisre

VPS HK-32

1,800,000 đ/tháng

 • 14 vCPU
 • 32GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 250GB SSD Enterprisre

VPS HK-64

3,600,000 đ/tháng

 • 20 vCPU
 • 64GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 500GB SSD Enterprisre

VPS HK-128

6,000,000 đ/tháng

 • 30 vCPU
 • 128GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 1TB SSD Enterprisre