SERVER 1A

1,300,000 đ/tháng

24 vCore - 32gb ram - 256 GB ssd
VGA GT730 2GB
MẠNG 1GB
KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG

SERVER 2A

2,300,000 đ/tháng

DUAL 2680V4 - 56 vCore - 64gb ram - 1TB ssd
VGA RX570 8GB
MẠNG 1GB
KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG

SERVER 3A

2,500,000 đ/tháng

DUAL 2680V4 - 56 vCore - 128gb ram - 1TB ssd
VGA RX570 8GB
MẠNG 1GB
KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG