IHOST-SSD 512M

468,000 đ/năm

 • 512MB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 0 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?

IHOST-SSD 1GB

660,000 đ/năm

 • 1GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?

IHOST-SSD 4GB

750,000 đ/6 tháng

 • 4GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Addon Domain
  ?
 • 150% CPU
  ?
 • 1.5GB RAM
  ?

IHOST-SSD 6GB

1,110,000 đ/6 tháng

 • 6GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 6 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

IHOST-SSD 8GB

1,350,000 đ/6 tháng

 • 8GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 8 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 2.5GB RAM
  ?